קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

משפחות צעירות

פרוייקט "שכונה צעירה", הוקם על ידי רשות הצעירים של עיריית ירושלים ומופעל על ידי "צעירים במרכז" במטרה להפוך את השכונות בירושלים לאטרקטיביות עבור משפחות צעירות ולעודד אותם לקשור את גורלם בגורל העיר.
רכזת הפרויקט פועלת עם ולמען משפחות צעירות בקריית יובל ויובלים במטרה לשפר את איכות חייהם בתחומים שונים על ידי קידום מהלכים ופרויקטים בתחומי חינוך, תרבות, מרחב פיזי ועוד, וכן על ידי חיזוק קשרי הקהילה בין תושבי השכונה.
ניתן לקבל מידע נוסף אודות הפרויקט במייל: yovel-k@young-jerusalem.org.il