קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

ישיבות הנהלה נבחרת - 6.7.21

ישיבה מספר 1 - ישיבת ראשונה של ההנהלה הנבחרת

תאריך: 15.7.2021 מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:00.
סדר יום של הישיבה ריכוז החלטות הישיבה (יעלה לאחר אישור פרוטוקול הישיבה).

 
שנת תשפ"ב - 2021-2022 
 

 
 
ישיבה מספר 2 - ישיבה ראשונה לשנת תשפ"ב

תאריך: 12.9.2021 מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 3 

תאריך: 17.10.2021 י"א חשוון | מיקום: שלוחת רמת שרת, רחוב קדיש לוז 1, שעה: 20:30.
 ישיבה מספר 4

תאריך: 12.12.2021, ח` טבת | מיקום: שלוחת בית רחל, אולסוונגר 48, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 5

תאריך: 23.1.2022, ט"ו טבת | מיקום: שלוחת בית טיילור, רחוב זנגוויל 23, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 6

תאריך: 27.2.2022, י"ד שבט | מיקום: שלוחת רמת שרת, רחוב קדיש לוז 1, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 7

תאריך: 28.3.2022, כ"ו אדר | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
סדר יום של הישיבה  ריכוז החלטות הישיבה (יעלה לאחר אישור פרוטוקול הישיבה).
ישיבה מספר 8 - אסיפה כללית

תאריך: 28.3.2022 מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 22:00.
סדר יום של הישיבה ריכוז החלטות הישיבה (יעלה לאחר אישור פרוטוקול הישיבה).
 
ישיבה מספר 9

תאריך: 10.4.2022, כ"ה ניסן | מיקום: מרכז הגיל הרך וולטה, רחוב וולטה עלית 12, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 10

תאריך: 15.5.2022, י"ד סיוון | מיקום: שלוחת הסנפלד, רחוב שטרן 3, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 11

תאריך: 11.6.2022, כ"ב סיוון | מיקום: שלוחת עין כרם, רחוב המעין 4, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 12

תאריך: 27.7.2022, כ"ה תמוז | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
 

 
 שנת תשפ"ג - 2022-2023
 

 
 
ישיבה מספר 1

תאריך: 18.9.2022, ח` אלול | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
 
סיור ראש העיר ומנהלי אגפים

תאריך: 8.11.2022

ישיבה מספר 2

תאריך: 12.12.2022, י"ז כסלו | מיקום: שלוחת בית רחל, אולסוונגר 48, שעה: 20:30.
סדר יום של הישיבה ריכוז החלטות הישיבה (יעלה לאחר אישור פרוטוקול הישיבה).
ישיבה מספר 3

תאריך: 8.1.2023, ט"ו טבת | מיקום: שלוחת בית טיילור, רחוב זנגוויל 23, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 4 - סיכום שנת 2022

תאריך: 19.1.2023, כ"ו טבת | מיקום: שלוחת רמת שרת, רחוב קדיש לוז 1, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 5

תאריך: 19.3.2023, כ"ו אדר | מיקום: שלוחת רמת שרת, רח` קדיש לוז 1, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 6

תאריך: 23.4.2023, ב` אייר | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
 
ישיבה מספר 7 - אסיפה כללית

תאריך: 23.4.2023, ב` אייר | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 8 - אסיפה כללית

תאריך: 11.6.2023, כ"ב סיוון | מיקום: זום, שעה: 19:00.
ישיבה מספר 9

תאריך: 11.6.2023, כ"ב סיוון | מיקום: זום, שעה: 19:15.
ישיבה מספר 10

תאריך: 3.9.2023, י"ז אלול | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.


 
 
שנת תשפ"ד - 2023-2024
 
 

 
 
ישיבה מספר 1 - ישיבת חירום `חרבות הברזל`

תאריך: 12.10.2023, ל` תשרי | מיקום: זום, שעה: 10:00.
ישיבה מספר 2

תאריך: 9.11.2023, כ"ה חשוון | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 3 - ישיבה מיוחדת לסיכום שנה

תאריך: 19.12.2023, ז` טבת | מיקום: שלוחת רמת שרת, רחוב קדיש לוז 1, שעה: 18:00.
ישיבה מספר 4

תאריך: 18.1.2024, ח` שבט | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 5

תאריך: 18.2.2024, ט` אדר א` | מיקום: שלוחת רמת שרת, רחוב קדיש לוז 1, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 6

תאריך: 17.03.2024, ז` אדר ב` | מיקום: פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 7

תאריך: 17.4.2024, ו` ניסן | מיקום: שלוחת בית רחל, רחוב אולסוונגר 48, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 8

תאריך: 26.5.2024, י"ח אייר | מיקום: שלוחת הסנפלד, רחוב שטרן 3, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 9

תאריך: 9.6.2024, ג` סיוון | מיקום: שלוחת עין כרם, רחוב המעין 4, שעה: 20:30.
ישיבה מספר 10

תאריך: 7.7.2024, א` תמוז | מיקום: שלוחת פיליפ לאון, רחוב צ`ילה 8, שעה: 20:30.