קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

נהלי הרשמה

נהלי הרשמה לחוגי המינהל ולמסגרות הגיל הרך

שנת הפעילות תשפ"ד תפתח ביום שישי, טו` באלול תשפ"ג 1.9.2023
ותסתיים ביום שלישי, כד` בסיוון תשפ"ד, 30.8.2024.

*למעט חוגים שניקבע לגביהם אחרת
 
הפעילות במסגרות הגיל הרך תסתיים ב-5.8.2024.
 
תנאי הרשמה ותשלום

הרישום לפעילויות במינהל יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של מינהל קהילתי יובלים באתר:
 https://www.yovalim.org.il ו/או במזכירות השלוחות. בעת רישום באינטרנט ,אישור על קריאה באתר מהווה אישור סופי של הנרשם לקבלת תוכן החוזה והנהלים.


במועד הרישום ייגבה תשלום חד פעמי בסך:
250 ₪ - עבור דמי רצינות למסגרות הגיל הרך.
***לא יינתן החזר כספי על תשלום דמי הרצינות.


הרשמה לפעילות מחייבת לנהוג ע"פ החוזה שנחתם בין הצדדים בהתאם לסוג הפעילות:
חוגים, מרכזי ספורט, מסגרות לגיל הרך, קייטנות ועוד.


שיעור ראשון בחוג יחשב כשיעור ניסיון ולא יגבה בגינו תשלום במידה והלקוח יבחר שלא להמשיך בחוג.  (אחרת הנו שיעור לכל דבר ועניין).
ימי הפעילות בחוגים יהיו בהתאם ללוח החופשות המרוכז המפורסם בחוברת זו, אלא אם נקבע אחרת.


הפעילויות יפתחו בהתאם למספר נרשמים מינימאלי.


תהליך ההרשמה

באחריות הנרשמים לעדכן את מדריך החוג/ מפעילי מסגרות הגיל הרך בדבר בעיות בריאות או קשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפותו או השתתפות ילדו בחוג.


חיוב דמי תשלום

התשלום ייגבה בין ה 20 לחודש ועד לסיום כל חודש עבור החודש העוקב.

הנחות

בקשות מיוחדות להנחות יש להפנות לוועדת הנחות במינהל הקהילתי בצירוף כל המסמכים הנדרשים - אין כפל הנחות.
שיעור הנחה לקרנות השוטרים והסוהרים יהיו בהתאם להסדר המקובל עם הצגת טופס חתום והצגת תעודת שוטר/ סוהר בתוקף.

ביטול הרשמה ופעילות

המינהל הקהילתי יהיה רשאי לסגור חוג/פעילות אם מספר המשתתפים ירד מתחת למספר המינימלי שנקבע מראש. במקרים מיוחדים וחריגים המינהל הקהילתי יוכל לשנות את מקום הפעילות למקום חלופי ואת לוח הזמנים של החוגים ומסגרות הגיל הרך.

במקרים של אירועי חירום שאינם תלויים במינהל הקהילתי כגון: נזקי טבע, סופת שלגים,

רעידות אדמה, מגפה, מלחמה ועוד לא ינתן החזר כספי ממינהל קהילתי יובלים וכמו-כן, לא יושלם השיעור שבוטל. המינהל הקהילתי פועל ויפעל עפ"י מדיניות משרד החינוך והחברה למתנ"סים.
בקשות לביטול יש להפנות בכתב בלבד למזכירות המרכז הקהילתי.

ביטולים יתקבלו עד ל-20 לחודש. ביטול לאחר ה- 20 לחודש יחויב בתשלום עבור חודש נוסף.
לא יתקבלו ביטולי חוגים לאחר ה-20 לחודש מרץ.


במקרה של ביטול לאחר ה 20 לחודש מרץ, ייגבה תשלום עבור הפעילות עד לסיום שנת הפעילות.
לא יתקבלו ביטולים טלפוניים/פקס או בהודעה למדריכים.


לרשומים לחוג תינתן אפשרות החלפת חוג או ביטול הרשמה עד ל-20 לכל חודש. לאחר מכן יחויבו המשתתפים בתשלום מלא עבור חודש נוסף, למעט סיבות רפואיות מוכחות וזאת בצירוף מסמכים רפואים המתאימים לכך.

לא ינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.