קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

ביטחון

מערך חירום קהילתי

 
מערך החירום במנהל יובלים חולש על השכונות: קרית יובל ,מלחה , רמת שרת ,רמת דניה,ועין כרם.
מטרת המערך היא לתת מענה וסיוע ראשוני לקהילה במצבי חירום כגון סערת שלגים ,שריפות ,רעידת אדמה ,
ירי טילים ,ואירועים אחרים העלולים להתרחש באופן פתאומי .
מערך החירום עובד בתיאום מלא עם אגף חירום וביטחון עיריית ירושלים ,וכן בשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון נוספים
כגון משטרת ישראל פיקוד העורף וכו`. בשגרה פועל המערך במתן מענה ככל שניתן לתושבים בתחום ובנושאים הקשורים לביטחון.

גורמים שותפים
 • עיריית י-ם
 • אגף חירום וביטחון עיריית י-ם
 • משטרת ישראל באמצעות השוטר הקהילתי וכו`.
 • פיקוד העורף
 • כיבוי אש
 • מד"א
 • החברה למתנסים

רכז בטחון קהילתי

רמי קלימי יליד ירושלים תושב שכונת קרית יובל מזה כ-25 שנים נכנס לתפקיד בשנת 2012 ,
עובד בשיתוף עם כל הגורמים הנזכרים לעיל ,ושמח להיות קשוב ולסייע לפניות מהתושבים
בכל הקשור למשטרה ולביטחון , כל פניה תיענה ותועבר לגורמים הרלווטים .

מטרות התפקיד
 • הקמת ושימור מערך חירום קהילתי
 • מתן מענה וטיפול ככל שניתן בפניות תושבים באופן שוטף בשגרה ובחירום.
 • יצירת קשר עם גורמי הביטחון.
 • העלאת תחושת הביטחון בקרב התושבים
 • סיוע ויעוץ למנכ"ל ולצוות המנהל בכל הקשור בנושאי ביטחון .
 • הכנה וניהול תחום הביטחון באירועים קהילתיים. .
 • סיוע לקב"ט האזורי בביקורות תרגילים ,ואירועים.
 • ביקורות והדרכות לגננות וסייעות בגני הילדים ובצהרונים של עיריית י-ם, בגזרת מנהל יובלים.
 • ביצוע ביקורות בהסעות ילדים למוסדות החינוך,ותרגילי עירנות למאבטחים ולסיירים הכוללים נוכחות התייצבות ותפקוד.
 • קיום ישיבות ביטחון על בסיס חודשי עם השוטרים הקהילתיים קב"ט אזורי וכו` .
 • גיוס מתנדבים למערך החירום הקהילתי .
 • ביצוע תרגילים במוסדות החינוך ובשלוחות המנהל .