קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

חברי צוות

תפקיד: מנהלת תחום גביה
שלוחה: מינהל קהילתי יובלים
טלפון    : 
02-6424001
דוא"ל:collection@yovalim.org.il

תפקיד: רכזת משאבי אנוש 
שלוחה:  פיליפ ליאון
טלפון: 02-5473680
h.resources@yovalim.org.il 
 

תפקיד: עוזר כספי
שלוחה: פיליפ לאון
טלפון: 02-6414896

תפקיד: מנהלת המרכז הקהילתי בית טיילור, אשכול רווחה וקהילה תומכת
שלוחה: בית טיילור
דוא"ל: eti@yovalim.org.il

תפקיד: מנהלת המרכז הקהילתי פיליפ לאון ואשכול אוכלוסיות
שלוחה: פיליפ לאון
דוא"ל: raya@yovalim.org.il

תפקיד: מנהל שלוחת בית רחל ושלוחת הסנפלד שטרן
שלוחה: בית רחל  + הסנפלד שטרן
דוא"ל: refael@yovalim.org.il