קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

חברי צוות

תפקיד: מנהלת תחום גביה
שלוחה: מינהל קהילתי יובלים
טלפון    : 
055-6657576
דוא"ל:collection@yovalim.org.il

תפקיד: רכזת משאבי אנוש 
שלוחה:  פיליפ ליאון
טלפון: 02-6414896
h.resources@yovalim.org.il 
 

תפקיד: הנהלת חשבונות ספקים
שלוחה: פיליפ לאון
טלפון: 02-6414896

תפקיד: מנהל מועדון הספורט בית טיילור
שלוחה: בית טיילור
דוא"ל: alex@yovalim.org.il