קריאת שירות
צרו קשר
02-6414896
חיפוש חוגים ופעילויות

חזון

מינהל קהילתי יובלים יהיה בית פתוח לכלל הקהילה וייתן מענה לצרכים המשתנים של כל קבוצה וכל פרט בה, תוך שמירה על פלורליזם ושוויון.
תושבי שכונת יובלים יהוו גורם יוזם ומשמעותי בעיצוב המרחב החינוכי, הקהילתי, התרבותי והאורבאני.
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי יהוו את הליבה הערכית של השכונה ומוסדות החינוך יהיו שותפים במרקם הקהילה.
מרחב יובלים יהיה נגיש לכל, לבעלי צרכים מיוחדים, לילדים, להורים ולאוכלוסייה המבוגרת.
המינהל יפעל בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים, יפתח ערבות הדדית וחברה יוזמת וחסונה.