חוברת חוגים
מכון אותיות
פייסבוק

 

 
יובלים
   
 
1 מיכאל בן אבי
מנכ”ל
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6752911
kiryatyo@matnasim.org.il
 
1
מזכירות מנכ”ל
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6752911
פקס: 02-6752986 
נייד: 050-3071509 
kiryatyo@matnasim.org.il
 
פיליפ לאון
   
1 עומר פיקהולץ
סמנכ"ל "יובלים ומנהל מתנ”ס פיליפ לאון
צ'ילה 8, קרית היובל
טלפון: 02-6414896
Philip@ky.matnasim.co.il
 
1 סמי מלכה
מנהל מועדון הספורט פיליפ לאון
צ'ילה 8, קרית היובל
טלפון: 02-6414896
spa@ky.matnasim.co.il
 
1
מנהלת ספריית פיליפ לאון
צ'ילה 8, קרית היובל
טלפון: 02-6424486
e-kiryat- yovel@lib.isr.co.il
 
בית טיילור
   
1 אסתר כהן
מזכירת מתנ"ס בית טיילור
זנגביל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6443222
ester_c@ky.matnasim.co.il
 
11 בן אראלי
מנהל  פרויקט "שכונה כעיר"
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6443222
Ben1@ky.matnasim.co.il
 
1 אביבה בלישה
בית טיילור
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6443222
Aviva@ky.matnasim.co.il
 
1 אמיר שידלו
מנהל מרכז הספורט בית טיילור
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6310483
beitaylor@ky.matnasim.co.il
 
1 גלית הראש
מזכירת מרכז הספורט בית טיילור
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6310483
beitaylor@ky.matnasim.co.il
 
1  ארז אומיד
מנהל מרכז הטניס ב. טיילור
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 054-4223419
erezomid@gmail.com
 
1 אסף גינזבורג
מנהל מרכז הטניס ב. טיילור
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 054-5841436
giz22@walla.co.il
 
רמת שרת
   
1 מלכה קסלסי
מנהל מתנ”ס רמת שרת
משה שרת 1, רמת שרת
טלפון: 02-6320666
r_sharet@ky.matnasim.co.il
 
1 יזהר פלורסהיים
מנהל מרכז המוסיקה - "יובלים"
משה שרת 1, רמת שרת
טלפון: 02-6320666
music@ky.matnasim.co.il 
 
 
הסנפלד
   
1 איריס קפלן 

מנהל  מתנ"ס הסנפלד (שטרן)
שטרן 3, קרית היובל
טלפון: 02-6418344
shtern@ky.matnasim.co.il
 
     
1 מרינה אוגרקוב
  מזכירת מתנ"ס הסנפלד (שטרן)
שטרן 3, קרית היובל
טלפון: 02-6418344
shtern@ky.matnasim.co.il
 
יובלים
   
1 6752911, פקס 6413522
מנכ"ל - בן אבי מיכאל.
סמנכ"ל - עומר פיקהולץ מזכירות מנכ"ל - מייל של ק.יובל- 02-6752911 פקס - 6752986
מינהלה וכספים: 
מנהלת משאבי אנוש - יפה קצבורג - ,YAFFA@ֲKY.MATNASIM.CO.IL
יואל קיסר - הנהלת חשבונות ספקים 
 
 
גיל השלישי
   
1 ליאורה גולדנברג
מנהלת המוקד לגיל שלישי
שטרן 3, קרית היובל
טלפון: 02-6321222
lioragold54@walla.com
 
עין כרם
   
1 אורלי קוריש
מנהלת מתנ”ס עין כרם
המעיין 4, עין כרם
טלפון: 02-6421539
einkarem@ky.matnasim.co.il
 
בית רחל
   
1 רפאל תמם
מנהל מתנ”ס בית רחל
אולסוונגר 48, קרית היובל
טלפון: 02-6430844
beitrachel@ky.matnasim.co.il
 
בית וגן
   
1 איילה גודמן
מנהלת מתנ”ס בית וגן
הפסגה  5, בית וגן
טלפון: 02-6427047
baitvagan@ky.matnasim.co.il
 
תחום אורבני
   
1 נועה ברנט
ראש מינהל תחום אורבני
זנגוויל 23, קרית היובל
טלפון: 02-6443222
noabeh@gmail.com
 
ציפורי
   
1 אירית מרגולין
מנהלת קבלה
יער ירושלים
טלפון: 02-6752911
zipori@ky.matnasim.co.il
 
עבודה קהילתית
   
1 דנה מרזל ועתליה קורגן
עבודה קהילתית
שטרן 3, קרית היובל
טלפון: 02-6418344
gazy9@walla.com
atalya@ky.matnasim.co.il
 
מרכז הנוער
   
1 אושרה בוסאני לוי
מנהלת מרכז הנוער וולטה עלית 
וולטה עלית 12, קרית היובל
טלפון: 02-6310169
noar@ky.matnasim.co.il
 
מינהלה וכספים  - ""יובלים"
   
1  יפה קצבורג 
מנהלת משאבי אנוש  
YAFFA@KY.MATNASIM.CO.IL
 
1 הילה צפדיה לוי  
מנהלת רכש וכספים
טלפון: 02-6752911
hila@ky.matnasim.co.il
 
1 יואל קיסר  
הנהלת חשבונות  ספקים
טלפון: 02-6752911
 
מחשוב  
   
1 חן זיו
מנהל תחום מחשוב
טלפון: 02-6414896
  chen@ky.matnasim.co.il
 
 
אחזקה  
   
1
מנהל אחזקה
טלפון: 02-6414896
 
תחום נוער  
   
1  אושרה בוסאני לוי
מנהלת תחום נוער
  טלפון: 02-6443222
noar@ky.matnasim.co.il
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Yovalim בניית אתרים